HITNO UPOZORENJE ZA ONE KOJI SE VRACAJU NATRAG :PASOŠ VIŠE NEĆE BITI DOVOLJAN, NOVI ZAKON: Bez ovoga vas neće više pustiti PREKO GRANICE!

Za putovanje u zemlje Evropske Unije vam uskoro neće biti dovoljan samo pasoš.

Ambasadori zemalja Evropske Unije su pre par dana usaglasili odluku o uvođenju dodatnih uslova koje bi trebali da ispune građani Zapadnog Balkana pre putovanja u zemlje EU. Naime, svi ćemo mi morati prvo preko interneta da zatražimo dozvolu od EU za ulaz u prostor Šengena i da platimo 7 evra. To bi, po mišljenju ministara EU trebalo dodatno da osigura bezbednost zemalja EU.

Inače, ova odluka ne stupa odmah na snagu već bi trebala da bude usvojena 2021. godine ukoliko je potvrdi Evropski Parlament.

Odluka će obuhvatiti državljane svih zemalja van EU kojima do sada nije bila potrebna viza za prostor Šengena

Nakon podnošenja zahteva, putnik će čekati oko 96 sati da se zahtev obradi i da dobije odgovor.

Dozvola će trajati 3 godine, a cilj je da se zna ko ulazi u prostor EU pre nego da stigne na granicu pa će se tako smanjiti i vreme provedeno na granici, a koje je ranije trošeno na te dodatne provere podataka.

Valentin Radev, ministar unutrašnjih poslova Bugarske, zemlje koja trenutno predsedava EU, je izjavio:

“Unapred će se proveriti, i ako treba, odbiti dozvola za putovanje i ulaz u šengenski prostor građanima trećih zemalja kojima nije potrebna viza. To će poboljšati unutrašnju bezbednost, sprečiti ilegalnu imigraciju, zaštititi zdravlje građana i smanjiti vreme prolaska preko granica jer će biti utvrđeno koja lica mogu predstavljati opasnost za ova područja i pre nego što dođu na spoljne granice EU”.