OVO KANDIDATI „ZVEZDA GRANDA“ MORAJU ZNATI: Dragan Stojković Bosanac pojasnio kako treba nastupit u Zvezdama Granda

Iskusni producent i muzičar savjetuje mlade.

U najpopularnijem muzičkom takmičenju “Zvezde Granda” stručni žiri najviše koristi muzičke izraze tokom ocjenjivanja i komentarisanja kandidata koji često nisu poznati ne samo publici već ni mladim pjevačima. Jedan od najstručnijih članova žirija i doktor za muziku Dragan Stojković Bosanac objasnio je šta znače najčešće upotrebljeni izrazi u emisijama poput falša, falseta, trilera i vibrata.

Šta je triler, a šta vibrato?

-Triler je jedna od mnogobrojnih vrsta ukrasa u pjevanju, mada ljudi koji manje poznaju muzičku termilogiju pod njime podrazumjevaju sve vrste ukrasa koje postoje. Jedan od ukrasa je triler, drugi je predudar, gornji i donji u odnosu na osnovni ton, treći je mordent koji je sastavljen od četiri tona u odnosu na osnovni ton. Mordent kreće od niže sekunde ka višoj sekundi, a pratriler je onaj koji počinje od višeg ka nižem u odnosu na osnovni ton. Vibrato je ono što mi čujemo kad neko drži ravan ton, pa onda ima onu amplitude ljuljanja, ali da je u intonaciji.

Šta je falset?

Loading..

Falset je kad vokalni solista iz punog glasa pređe u poluglas koji daje osjećaj oktave više. Primjer za moćan poluglas je Maraja Keri koja diže za dvije oktave više, što je frapantno za slušanje.
Kad kažete da pjevač nema drajva na šta tačno mislite?
Znači da ritmički ne prati dobro zadatu melodiju.

Šta je donja, a šta gornja laga?

Postoji osnovna laga gdje pjevač pjeva, to je ona u kojoj se kreće. Gornja laga je kada se pjevač penje od osnovnog tona ka višim tonovima, tj. ide u visinu, a kad ide od osnovnog tona prelazi u nižu tonsku zvučnost i onda je to donja laga.

Šta znači kad kandidat nema dobar tempo?

Svaka pjesma ima ritam i ima tempo tog ritma. U muzičkoj terminologiji, tempo je brzina izvođenja datog muzičkog djela. Ako pjevač pjeva brže ili sporije od onoga kako ga prati orkestar, onda kažemo da nije u tempu.